jueves, 6 de diciembre de 2007

Leabhraichean air-loidhne

Uill, a chairdean, thachair mi air leabhar no dhà air loidhne, aig Google Books agus Archive.org. Lorg airson "Gaelic" is thachair sibh airson móran rudan inntinneach anns na cànanan Albannach 's Eireannach.

Ach feumaidh sibh na PDFichean a chleachdadh, air sgàths nach eil na TXTichean ceart idir idir....